Obchodní a kupní podmínky

 OSVČ Michaela Cahelová

se sídlem Český Těšín, Sídliště ONV 669/8, PSČ 737 01
identifikační číslo: 74400479

Prodej zboží probíhá prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.picturefamily.cz

 • Ke každému ze zakoupených obrazů nebo výrobků (přes náš eshop) dostanete doklad o zakoupení a další náležitosti. 
 • Dodání od objednání a platby předem - trvá 2 až 14 pracovních dní, budeme se snažit nic nezdržovat, pokud nám obraz nebo další výrobky přijdou dříve nebo výrobek budeme mít skladem - hned odesíláme. Věci na zakázku akrylem vyžadují čas na schnutí, lakování... Vše upřesníme v emailové komunikaci. Délka dodací doby závisí na době tisku a dodání nám zpět nebo zda se jedna o věc, která se bude vyrábět na zakázku. 
 • Po zaplacení a potvrzení kompletní zakázkové objednávky jde vše ihned ke zpracování, případně do tisku a taková objednávka již nejde zrušit.
 • Platba probíhá předem na naše číslo účtu: 43-1292510217/0100, vždy se při platbě uvádí variabilní symbol = číslo objednávky. Platbu a variabilní symbol Vám upřesníme a potvrdíme do emailu. 
 • Jelikož se jedná o výrobu a malování na zakázku nebo o tisk našich originálních nápadů na zakázku, na vaše přání (zákazníka) - nelze takové zboží vrátit. (podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku).
 • Případnou reklamaci přijmeme k řešení dle zákona, avšak nesmí být znatelné závady na zboží a poškození, která bylo způsobená opotřebením, nesprávným užíváním obrazu a jiného výrobku nebo fyzickým zaviněním. Reklamaci stačí sepsat do emailu a odeslat na náš email picturefamily@seznam.cz, není potřeba vyplňovat formulář. Je potřeba uvést jméno, příjmení, číslo objednávky, datum a důvod reklamace. Obraz (y), které chcete reklamovat nám po naši emailovém potvrzení zašlete na vlastní náklady zpět přepravní firmou na adresu: Michaela Cahelová, Sídliště ONV 669/8, Český Těšín, 737 01. Do balíku přiložíte vše, co patří k objednávce (včetně dárků, slevových kupónů, obrazů zdarma) a přiložíte lístek s číslem objednávky. Nám dejte prosím vědět do emailu picturefamily@seznam.cz číslo balíku a důvod reklamace. 
 • V případě reklamace, kterou uznáme bude odečtena z ceny částka za vynaložené náklady za tisk obrazu 1.000,- Kč a 200,- Kč za přepravu. U ostatních výrobků (mikiny, hrnečky, dekorace, stoly a další věci) Vám konkrétní cenu, kterou odečteme napíšeme do emailu. Zůstatek Vámi zaplacené částky, ponížený o náklady vynaložené na tisk, materiál, práci a dopravu, Vám vrátíme na účet nejpozději do 14 dní od námi uznané reklamace. Vše kolem reklamace projednáme spolu přes emaily.
 • Autorská práva k originálním obrazům, motivům a dalším originálním dílům náleží nám, jako autorovi. Fotografie obrazů a dalšího zboží podléhají také autorskému právu. Uvedené obrazové materiály jsou určené k prohlížení a k jejich zakoupení. Kopírování, tisknutí a jiná distribuce fotografií výtvarných a jiných děl je povolena pouze se souhlasem nás, jako autora. Nákupem originálního výtvarného a jiného díla se nemění vlastník autorských práv, kterým je Michaela & Michael / PICTUREFAMILY, IČO 74400479.   
 • Spokojenost zákazníka je pro nás na 1. místě.
 • Obrazy a ostatní výrobky, které si objednáte a zaplatíte, pošleme včas pečlivě zabalené a bez jakýchkoli vad. Každý obraz a výrobek si před odesláním fotíme a natáčíme na video (pro případ jakéhokoli sporu o kvalitě).
 • Jako kupující se objednáním a zaplacením zavazujete obrazy převzít od přepravce. 
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce překontrolujte neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznamte přepravci, sepište s ním protokol. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíte zásilku od přepravce převzít a musíte neprodleně kontaktovat prodávajícího emailem na picturefamily@seznam.cz
 • Před odesláním každé objednávky potvrzujete akceptování našich obchodních a kupních podmínek, včetně informací o ochraně osobních dat. 
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

Další práva a povinnosti smluvních stran

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Počká na doručení přepravcem dle podmínek dodání, které uvádíme výše. Zboží si převezme.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy picturefamily@seznam.cz nebo cahelova.michaela@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě svého živnostenského oprávnění. 
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

V Českém Těšíně 1. 11. 2023

Michaela & Michael PICTUREFAMILY